Kan Bankası Cihazları

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ:

Acil durumlar dışında kan bağışı yapan kişiden kan alma yetkisi olmayan,temin edilen kanı veya bileşenini tranfüzyon için çapraz karşılaştırma ve gerek duygulan diğer testleri yaparak hastalara kullanılması amacı ile hazırlayan birim olarak tanımlayabiliriz.

Kan Transfüzyon merkezinde bulunması gereken cihazlar içinde en önemli olan Kan alma çalkalama cihazı,hortum kapama cihazı,hortum sıyırma pensi,kan alma yatağı,santifrüj,kan nakil kutusu,trombosit inkübatörü,kan saklama dolabı,plazma (TDP) dondurucu ve terazi olarak sıralayabiliriz.

Hizmet birimi sorumlusu,Türkiye'de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp doktoru veya Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı kursu sertifikasına sahip veya kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda yüksek lisans yapmış tıp doktoru olmalıdır.Daha önce ruhsatlandırılmış kan merkezlerinde en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyebilmelidir.

Bu kategoride ürün bulunamadı.